– Jeg frykter dessverre at terrorfaren har økt etter dette, og særlig i forhold til norske mål i utlandet, sier Gule til Bergens Tidende.

Han er sterkt i tvil om raseriet mot Norge og Danmark vil gli over med det første. Han ser oppstyret omkring karikaturtegningene som den berømmelige dråpen som har fått begeret til å flyte over, og begrunner det slik:

– Vi blir nå innhentet av alle de ydmykelser og krenkelser som muslimer over hele verden tar inn over seg. Det gjelder overgrepene i fengselet Abu Ghraib og den amerikanske torturen på Guantanamo-basen på Cuba. Norge har også et ansvar, om enn indirekte, for det som skjer, sier Lars Gule som er studieleder ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid ved Høgskolen i Oslo.

Rykke inn annonser?

– Hvilket råd har du til den norske regjeringen?

– Hvis Norge skal greie å dempe uroen, kan vi begynne med å ta et generaloppgjør med den israelske okkupasjonspolitikken. Dessuten kan vi offisielt forlange at amerikanerne slutter å torturere fangene på Guantanamo.

Det kunne nok hatt stor betydning hvis den norske regjeringen rykket inn store annonser i avisene i den arabiske verden, hvor vi tar avstand fra amerikansk opptreden og israelsk politikk.

– Du mener med andre ord at de voldsomme følelsene som er kommet i kok mer skyldes politikk enn karikaturtegninger?

– Nei, det er å trekke det for langt. Når det ikke er blitt reaksjoner på slike tegninger før nå, skyldes det at de ikke ble satt inn i en større sammenheng, i den riktige «konteksten». Etter valgnederlaget i Gaza, hadde Fatah behov for å forsikre Hamas om at deres egne tilhengere er ekte muslimer. Hamas beskyldte jo Fatah-tilhengerne for å være vantro. I den konteksten passet det godt å angripe tegningene.

– Bør rekke ut hånden!

– Bør vi beklage at tegningene ble trykket?

– Nei, for det strider mot ytringsfriheten. Det har mer for seg å handle riktig i forhold til menneskerettighetene, slik jeg har nevnt når det gjelder Israel og USA, sier Lars Gule.

Han nevner videre at det er viktigere enn noensinne at nordmenn unngår å stigmatisere muslimene. Gule har fanget opp forlydender fra Danmark om at folk der oppfordres til ikke å kjøre taxi med muslimer ved rattet.

– Det er fullstendig absurd. Det er nå vi må rekke ut hånden! sier han.