Sjøvold har gått i dybden av fenomenet teamarbeid, både gjennom egen forskning på hvordan grupper fra ulike kulturer fungerer, og ved å analysere de metodene og teknikkene som brukes av den såkalte teambuildingsindustrien. Det er konsulenter, eventarrangører, foredragsholdere, fagbokforfattere og andre som lever av å selge «kunnskap» og tjenester på dette området.

Konklusjonene hans som nå foreligger i bokform, er at det ikke finnes noe faglig grunnlag for at de mest brukte nordamerikanske teknikkene for teambygging som importeres til Norge virker.

— Norske og nordamerikanske team har mindre til felles i sin måte å opptre på enn nordmenn og asiatiske grupper, fra Korea og Japan. Da blir det problematisk at så å si alt av metoder og teknikker som brukes innen teambygging her i landet er laget i USA, sier Endre Sjøvold til Aftenposten.

Studien omfatter observasjoner fra cirka 6.000 grupper, foretatt over en periode på 15 år. Trolig er dette en av de største studier av gruppers atferd som er blitt utført noen gang.

Sjøvold mener at dagens kommersielle metoder for teambygging ofte virker mot sin hensikt. De hindrer læring og fører til at fokuset blir flyttet fra de oppgavene gruppen skal løse og over til gruppens indre liv. I tillegg brukes det mye ressurser forgjeves, ikke minst på å bli kjent og på å skape opplevelser sammen.

Forskeren har klokkertro på at teambygging og prosjektarbeid er veien å gå for enhver virksomhet som vil hevde seg i konkurransen framover. Men teamarbeid er ikke noe trylleformular.

— Flere av fiaskoene i norsk næringsliv de siste årene har skjedd nettopp i bedrifter som har brukt store summer på å utvikle «vinnerkulturer» og superteam. Poenget er at det ikke finnes noen fasit for hvordan et team settes sammen eller fungerer. Hver gruppe har sin vei å gå. Teambygging er skreddersøm, ikke noe masseprodukt, sier Sjøvold.