Mannen har hele tiden sagt at han er uskyldig. Hans forsvarer, Tor Kjærvik, sier klienten likevel tar tiltalen om forsettlig drap med fatning.

— Dette har vært ett av flere alternativer. Det har tatt Riksadvokaten lang tid å bestemme seg, og min klient har hatt god tid til å forberede seg på dette utfallet, sier Kjærvik til NTB.

Samme Kjærvik representerer Kristin Kirkemo Haukeland i Orderud-saken, noe som kan få betydning for når Kristin-saken kan behandles. (NTB)