• Helt borti natten, mener Marta Bjørgum Meland, leder i Hordaland Bondelag, om den nye klimaguiden.

Hun mener Framtiden i våre hender bommer når organisasjonen peker ut melk og kjøtt som klimaverstinger.

— I Norge går jo kyrne stort sett og beiter på gress og i utmark. Mennesker kan ikke spise gress, og mye av den jorden vi har er ikke egnet til å dyrke korn eller grønnsaker. Jeg kan ikke skjønne hvordan de kan sette norsk landbruk og klima opp mot hverandre, sier Bjørgum Meland.

Hun mener landbruket i stedet er en del av løsningen, siden transporten er kortere og mer klimavennlig enn for mat produsert i utlandet.

— Frykter du at forbrukerne på sikt vil slutte å spise kjøtt og drikke melk på grunn av klimatrusselen?

— Nei, folk bruker fornuften sin. Vi kan ikke bare spise fisk, da utrydder vi fiskeslagene. Og oppdrettsfisk er ikke så klimavennlig det heller.

Bjørgum Meland sier at Norges Bondelag skal diskutere klimautfordringen på sitt årsmøte i juni. Da vil fokus være på å gjøre landbruket mest mulig klimavennlig.

— Men denne listen har jeg problemer med å ta alvorlig, sier hun.