Metkel Betew er den eneste av de tiltalte som er dømt til forvaring. Han er tidligere dømt for grovt ran flere ganger, blant annet sammen med Thomas Thendrup.

Etter soningen av sin siste dom gikk det ikke lang tid før betew oppsøkte Toska, og ble inn-lemmet i ransplanene i Stavanger, understreker dommerne.

De påpeker også at Betew ikke har tilstått.

— Han har ikke vist vilje til å ta ansvar. Han har ikke tilstått, men tilpasser seg det til enhver til foreliggende bevisbilde, sa lagmann Daniel Lunde under opplesingen av dommen.

Dommerne konkluderer med at det er stor gjentakelsesfare for Betew, også etter et nytt langt fengselsopphold.

SCANPIX