— Dette er ikke godt nok. Vår kompetanse blir svekket, sa Johs. Norheim fra Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening (FSI), under Stortingets høring om jagerflysaken.

_Les også:

— Kampflyprisen heng i lufta_

Han mente Norge kom altfor sent på banen, og at vi må kreve industripakker langt bredere enn bare kampfly.

Norheim slapp til i forsvarskomiteen etter at statsråd Anne-Grete Strøm- Erichsen hadde vedgått at svenskene tilbød en langt bedre industripakke enn det Norge har fått med amerikanerne.

Operativ evne viktigst

Men for regjeringen var prioriteringen annerledes.

— Det viktigste var at vi får fly med riktig operativ evne for Norge. Deretter kom pris. Først på tredjeplass kom vurderingen av hva norsk industri får igjen for flykjøpet.

Strøm-Erichsen la til at så lenge amerikanerne kunne tilby det beste flyet, og den beste prisen, var valget enkelt.

— Jeg er enda tryggere i dag enn før jul på at pris og leveranser vil gå som planlagt.

Lenge ennå

Likevel er det langt frem. Om to år vil regjeringen komme til Stortinget med en ny sak om flykjøpet. Først i 2014 skal Norge etter planen signere den endelige kontrakten, for det som i dag er en estimert innkjøpspris på 18 milliarder kroner.

— Tilbudet fra produsenten Lockheed Martin er et estimat ut fra et visst antall produserte fly, valuta, og tidspunktet for leveringen av flyene til Norge, sa statsråden.

Alle enige

Det finnes ikke fnugg av uenighet om flykjøpet i Stortinget. Alle partiene vil stå sammen, men opposisjonen er kritisk til deler av prosessen. SV i måten Sverige ble behandlet på, Høyre/Frp i mangelen på informasjon til Stortinget. De mener proposisjonen er for tynn.

Da BT spurte forsvarskomiteens leder Jan Petersen (H) om han vil ta hensyn til kravet fra norsk forsvarsindustri om like store leveranser, som prisen på flyene, svarte han.

— Det er ikke det denne saken handler om.

U.S. Air Force photo
VIKTIGST: - Det viktigste var at vi får fly med riktig operativ evne for Norge, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Scanpix