— Tankene vår går nå til alle de som har mistet hjemmene sine og sitter oppe i en svært vanskelig situasjon. De skal vite at vi tenker på dere. Kommunen vil i samarbeid med de rette instanser ha en spesiell oppfølging til de som nå er rammet. Samtidig er vi glade for at ingen liv har gått tapt i natt, sier ordføreren i Lærdal, Jan Geir Solheim.

Solheim skriver i en pressemelding at de har en svært alvorlig situasjon i Lærdal kommune.

— Dette er en katastrofe. Vi har hatt en storbrann på Lærdalsøyri. Mange familier har mistet hjemmet sitt. Noen innbyggere har blitt utsatt for mye røyk. Disse er fulgt godt opp ved Lærdal sjukehus. Innbyggerne på Lærdalsøyri er evakuert, sier han.

52 til sykehus

Klokken 07.00 var minimum 23 bygninger brent ned og totalskadd. Ordføreren skriver at en befaring i dagslys vil gi dem en mer presis oversikt av skadeomfanget.

16 av disse bygningene er bolighus. Resten er industribygg, to er forsamlingshus og flere er ferieboliger. I tillegg kommer mindre brannskader på flere andre hus.

Minst tre bygninger i verneområdet på Lærdalsøyri er nedbrent. Et av disse husene hadde status som fredet.

— Ifølge overlege Truls Hjellestad ved Lærdal Sjukehus har rundt 300 personer vært til vurdering på Lærdal sjukehus i løpet av natten og 52 personer har vært innlagt eller sendt vidare til andre sjukehus.

Over 200 i sving

Kommunen sitt kriseteam var på plass rundt klokken 23.30 og siden da har alt tilgjengelig mannskap vært i sving. Over 100 innsatspersonell har vært i innsats. Lærdal har fått assistanse fra brannskap og politi fra Bergen og Voss i vest, til Gjøvik og Fagernes i øst. I tillegg til flere av nabokommunene i Sogn.

— Det er i alt 100 brannmannskap fra Sogndal, Florø, Voss, Bergen og Sogn som holder på. I tillegg er det rundt 100 personer fra Røde Kors, Norsk folkehjelp, sivilforsvaret og politi, sier Odd Arve Solvåg, fungerende stabssjef i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Odføreren sier at kriseteamet vil være i funksjon så lenge det er nødvendig.

Mange hundre evakuert

Lærdalsøyri er evakuert fra Hansegardsvegen og vestover til fjorden. Totalt har Lærdalsøyri rundt 1200 innbyggere.

– Mange hundre personer er evakuert. De evakuerte er sendt til flire mottaksplasser i Lærdal og i nabokommunen Aurland. Politiet eller Røde Kors er på alle de stedene innbyggjerne er evakuert, sier ordføreren.

Kommunen vet ennå ikke når innbyggerne kan flytte hjem igjen.

— Kommunen vil gjøre det de kan for å gi best mulig omsorg og omtanke i denne vanskelige situasjonen. I tillegg må alle ta omsorg for hverandre. Vi vet at folk i Lærdal er flinke til å stille opp for hverandre, sier ordføreren..

Han sier at kommunen sammen med politiet vil ha en spesiell oppfølgjng av de som har mistet husene sine om hva som vil skje fremover.

— Jeg vil takke manskap fra egen kommune, nabokommuner, frivillige, politi, Lærdal sjukehus og andre, som har vært på jobb i mange timer i natt. De har gjort en imponerende innsats.

Strømmen borte

Strømmen er borte fra Lærdalsøyri på grunn av brannen. Ifølge kommunen kan det i verste fall ta dager før strømmen er tilbake. Mobilnettet er også nede, men det er mobile mobilstasjoner på veg inn i området. Når mobilnettet er oppe, er foreløpig uvisst.

Strømmen har gått i store deler av Lærdal. Sykehuset får strøm fra nødaggregat.

— Det er ingen av sykehjemmene våre som er direkte truet av brannen, men strømbruddet skaper utfordringer, sa Solheim i natt.

Brannen var meldt stabil kl. 06.30. Det er store fare for at den blussar opp att.

— Vinden har løyet noe, men det brenner fortsatt. Vi har ikke kontroll, sier Odd Arve Solvåg, fungerende stabssjef i Sogn og Fjordane politidistrikt. .

Han sier at de ikke har fått meldinger om at noen er savnet eller omkommet i forbindelse med brannen.

— Vi vil få en totaloversikt ut på formiddagen. Akkurat nå venter vi på brannhellikopterne som er på vei og så må vi finne avløsning til de som har holdt på i hele natt, sier han.

Kommune vil ha åpent hus fra klokken 11.00 i ungdomshuset på Tønjum – Tinghall. Der vil kriseteamet til kommunen være til stede.