HANS K. MJELVA

I fjorårets valgkamp brukte Høyre i Bergen kommunes dårlige økonomi som hovedskyts mot det Ap-dominerte byrådet.

Etter et knapt år med makten vedgår det Høyre-dominerte byrådet at de ikke når sine mål. Årets budsjett vil ikke gå i balanse, men med 100 millioner i underskudd. Samtidig regner de inn en omlegging av kommunenes inntektssystem for å få neste års budsjett til å gå opp.

Bak omleggingen, som vil tjene Bergen mer enn noen annen kommune i landet, står kommunalminister Erna Solberg (H). Fra henne fikk Anne-Grete Strøm-Erichsen helt andre meldinger, da hun argumenterte for at Bergen kom uforholdsmessig dårlig ut i inntektssystemet.

— Da fikk vi klar melding om at vi måtte husholdere bedre med de pengene vi hadde, sier hun.

— Var det bevisst taktikk fra Solberg at hun ikke ville endre systemet mens dere satt ved makten, mens hun nå støtter sine partifeller i Bergen Høyre med å innføre reformen?

— Man kan i hvert fall stille det spørsmålet, sier hun.

Spår bråk om Solberg

Strøm-Erichsen, som også er styremedlem i Kommunenes Sentralforbund, tror Solbergs reform er svært kontroversiell også innad i regjeringspartiene.

— Kommunenes økonomi neste år blir svært stram. Bergen kan få 200 millioner mer, men det betyr at andre kommuner får mindre. Dette er et nullsumspill. Det er klart det blir veldig vanskelig for mange kommuner, noe som vil vekke debatt også i regjeringspartiene. Du kan jo ringe en KrF-ordfører som får enda mindre om hva han synes, sier hun.

Strøm-Erichsen mener det ville være lettere å få gjennom reformen om en samtidig økte de samlede overføringene til kommunene, noe regjeringen til nå har vært forsiktig med.

Hun vedgår at hennes eget parti ikke har støttet forslaget fra Solberg, men sier det skyldes at Ap vil avvente konklusjonen fra Inntektssystemutvalget som ser på hele inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal legge frem sin innstilling innen utgangen av 2005.

Strøm-Erichsen tror likevel at reformen med Fremskrittspartiets hjelp vil gå gjennom i Stortinget, og legger vekt på at hun også er glad for at Bergen ser ut til å få nær 200 millioner kroner mer i året.

Alsaker avviser utsettelse

I forslaget til bybudsjett regner byrådet med at Solbergs reform vil gi Bergen 192 millioner. Alt dette skal gå til nedbetaling av det underskuddet som har samlet seg opp de siste fem årene.

Byrådet regner med at det samlede underskuddet vil være nær en milliard kroner ved årsskiftet, et underskudd som byrådet har fire år på seg på å nedbetale.

Under presentasjonen av bybudsjettet sa finansbyråd Henning Warloe at hvis pengene fra Solberg ikke kommer må de enten kutt kraftig i budsjettet, eller be fylkesmann Svein Alsaker om å få vente med nedbetalingen.

Men Alsaker er klar på at budsjettet må gjøres opp med overskudd.

— Kommuneloven krever at underskuddet skal nedbetales på fire år. I år, det første året, slapp de å betale. Men det betyr at neste år kan det ikke bli slik, sier han.

— Så neste års budsjett må gjøres opp med overskudd?

— Ja, du kan si det slik, sier Alsaker.