Ap inviterte samtlige partier til dagens klimamøte på Fløyen. Målet er en lokal, bindende avtale som skal redusere byens CO2-utslipp med 30 prosent frem mot 2030.

Men verken Høyre, Venstre, KrF eller Frp dukket opp på Fløyen. Det liker Aps byrådslederkandidat Terje Ohnstad meget dårlig.

— Dette ser jeg på som taktikkeri fra byrådspartiene og Frp. De er bare opptatt av å fronte sine egne saker, i stedet for å komme frem til en bred enighet. Det er klart at vi ikke løser verdensproblemene på et slikt møte, men det er bedre enn å sitte å sove på Rådhuset, sier han til bt.no.

— Klimautfordringen er den viktigste saken nå. Vi må tenke globalt, og handle lokalt, sier Ohnstad.


Hva mener du må til? Del dine synspunkter om klimakrisen her.

SVs gruppelder Oddny Miljeteig samstemmer:

— Jeg synes det er svært alvorlig at høyresiden ikke stiller. Når man blir invitert til å diskutere klima på denne måten, må man ta det alvorlig, sier hun.

Fire punkter

Ap ønsket at klimakonferansen skulle samle partiene om fire hovedområder innen miljøpolitikken:

  • Videreføre Bybanen.
  • Bedrifter som ikke omfattes av klimakvoteordningen må stimuleres til kutt.
  • Ny energiplan for Bergen som satser på energisparing og miljøvennlig energi.
  • Redusere avfallsmengden for å kutte utslipp av klimagasser.

- Valgkamputspill

— Alle de andre partiene utenom de rødgrønne har sagt nei til dette møtet. Det er fordi vi oppfatter det som renspikket valgkampsutspill fra Arbeiderpartiet, og det vil ikke vi være med på, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

— Dessuten har ikke Arbeiderpartiet invitert oss til debatt. I brevet som ble sendt ut har de allerede konkludert. Vi følger i stedet de demokratiske prosessene og kommer til å legge frem en straksplan for miljøet før ferien, sier Mæland.

Appell

Ap ønsket at avtalen skulle danne grunnlaget for et bredt klimaforlik i det nye bystyret etter høstens kommunevalg. I så fall vil initiativet utkonkurrere byrådets forslag til klimaplan, som kommer i løpet av sommeren.

Med videreføring av Bybanen mener Ap at den må forlenges til Åsane, Bergen vest og Flesland. Det er Frp imot, mens Høyre kun vil forplikte seg til linjen mot Lagunen. SV mener Aps forslag er preget av for mye prat og for lite tiltak.

Erik Natvig i Natur og Ungdom holdt apell på møtet i dag og ga denne beskjeden:

— Uten restriksjoner på biltrafikken i Bergen har dette klimaforliket ingenting for seg.

ANE ELISABETH BØRHAUG (mms)
ANE ELISABETH BØRHAUG (mms):
ANE BØRHAUG