Forbrukerrådet mottar hvert år hundrevis av klager fra boligkjøpere som føler seg lurt. Ifølge rådgiver Vegard Syvertsen i Forbrukerrådet er rundt 50 av klagene rettet mot takstmannen. Størsteparten av henvendelsene, opp mot 250 i året, er imidlertid klager på eiendomsmegleren.

— Megleren er en mye mer synlig part i salgsprosessen. Takstmannen blir for mange en skjult person som bare finnes i dokumentet. Flere erstatningssaker kunne nok vært rettet mot takstmannen, sier Syvertsen, og legger til at mange misfornøyde kjøpere tror megleren har et ansvar for den jobben takstmannen gjør.

— Det er ikke tilfelle. Takstmannen har et ulovfestet profesjonsansvar, sier han.

For å redusere antall tvister jobber Forbrukerombudet for en lovendring som vil pålegge selgeren å utføre en grundig teknisk inspeksjon før boligen skal selges.

— Vi mener det er et paradoks at det utføres en grundig NAF-test før bruktbilen til 200.000 kroner skal selges, mens boligen til flere millioner aldri går gjennom noen slik test, sier Syvertsen. Han mener takstmannens rapport, slik den fremstår i dag, ofte bare skraper i overflaten av boligens tilstand.

— En takst er langt på vei en falsk trygghet. I dag har ikke takstmannen plikt til å foreta en grundig undersøkelse med tanke på å avdekke skjulte feil og skader. Jeg tror mange selgere og kjøpere legger for mye i taksten og innbiller seg at boligens tilstand er kartlagt i større grad enn den faktisk er, sier han.