• Folk bør være forsiktige med hva de sier i media. Det er mange som er i psykisk ubalanse, og da kan vi få slike trusler som Otto Jespersen ble utsatt for i går, sier politioverbetjent Finn Abrahamsen.

Abrahamsen leder etterforskningen etter at Otto Jespersen mottok et brev med drapstrusler og en skarp patron i forkant av gårsdagens "Torsdagsklubben" på TV 2.

Skjer ofte

— Dette er ikke en uvanlig situasjon. Oslo-politiet behandler en rekke slike saker årlig, og det er klart at mennesker som er i fokus gjennom tv, radio og aviser er spesielt utsatt. Som oftest er det vanskelig å identifisere avsender, noe som gjør at mange av sakene ikke blir oppklart, sier overbetjenten.

Han mener alle som uttrykker sterke meninger i media, bør være klar over risikoen for trusler og negative reaksjoner i etterkant.

Advarer komikere

— Jeg vil advare folk mot hvordan de ordlegger seg. Det er mange som er i ubalanse og er syke der ute. De forstår ikke alltid ironien i det komikere gjør. Da får vi sånne ting som vi hadde i går, sier Abrahamsen.

Trusselbrevet til Jespersen er sendt til Kripos for teknisk analyse. Dersom undersøkelsen ikke avslører avsenderen, vil politiet sjekke brevet opp mot tidligere trusselbrev mot kjendiser.

— Vi behandler saken på lik linje med andre trusselanmeldelser. Det er ingen grunn til at politiet skal drive å hausse opp denne saken og gjøre fjæren til en høne. Det blir helt vilt, påpeker Abrahamsen.