• Lovforslaget mot terror er utformet uavhengig av det faktiske trusselbildet i Norge. Dette handler i stor grad om symbolpolitikk.

Det sier vitenskapelig assistent Iselin Nordenhaug ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på terrorismebekjempelse.

Nordenhaug tror Knut Storbergets høringsutkast gjenspeiler et ønske om å vise handlekraft overfor våre allierte.

— De internasjonale forpliktelsene og symbolpolitikken påvirker Norges tiltak mer enn det faktiske trusselbildet, hevder hun.

I lovforslaget fra Justisdepartementet defineres terrorhandlinger ut fra om de er «begått i terrorhensikt». Nordenhaug mener det kan være problematisk å legge så stor vekt på personens motiv eller hensikt.

— Når man gjør innskrenkninger i de demokratiske friheter, må man passe på at paragrafene ikke blir så vide at de rammer utilsiktet. Alminnelige folk vil nok ikke merke at vi har fått lover mot terror, men de snevrer inn menneskerettigheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet, sier Iselin Nordenhaug ved UiB.