Huitfeldt sier i et intervju med VG at barnevernet må bli tøffere. Hun mener barnevernet må få kompetanse på ulike kulturer slik at kulturforskjeller ikke brukes som unnskyldning for å la være å gripe inn overfor barn som lider.

– Omsorgssvikt er ikke kultur, det er uakseptabelt uansett hvor man kommer fra. Man kan ikke bli stemplet som rasist bare fordi man gjør jobben sin, sier ministeren.

Som et eksempel nevner hun at barnehageansatte kanskje vegrer seg for å ta det opp med foreldrene dersom minoritetsbarn har blåmerker.

– Dette er en problemstilling vi til nå ikke har snakket nok om. Men å overse omsorgssvikt er også diskriminering, sier Huitfeldt.