Fredag la regjeringen fram langtidsplanen for forsvaret. Der ble det ikke innført verneplikt for kvinner, men isteden fikk kvinnene sesjonsplikt. Likestillings— og diskrimineringsombudet har lenge ment at vernepliktsloven er diskriminerende og er skuffet over regjeringen.

— Forsvaret er den store mannsbastionen vi har igjen, og dette blir det i hvert fall ikke likestilling av. Skal vi fortsette å dyrke tradisjonelle forskjeller, som at kvinner skal føde barn og menn skal være soldater, vil vi aldri oppnå visjonen om reell likestilling, sier underdirektør Mona Larsen-Asp ved Likestillingsombudet til Dagsavisen.

Ombudet får støtte av Tillitsmannsordningen i Forsvaret, som mener regjeringen har misbrukt en historisk mulighet.

— Det største hinderet for økt kvinneandel i dagens forsvar er utvilsomt vernepliktslovgivningen, sier landstillitsvalgt Ei-vind Nævdal-Bolstad i Forsvaret.

Derimot blir nei til kvinnelig verneplikt tatt godt imot av Likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap).

— Vi ønsket ikke å innføre kvinnelig verneplikt siden det er store forskjeller mellom kvinner og menn, sier hun.

Hva mener du om kvinnelig verneplikt? Diskuter her!