BT har sendt disse fire spørsmålene til UDI:

  • Hva menes med at Deler mangler nødvendige bånd til hjemlandet?
  • Hvorfor regnes det som sannsynlig at Deler i en alder av 57 år skal forlate sitt etablerte liv i Nord-Irak for å begynne på nytt i Norge?
  • Hva skal til for at han skal få visum?
  • Blir det gjennomført en reell saksbehandling av visumsøknader fra irakere?BT innhentet samtykke til innsyn i saken. Vi fikk følgende svar fra underdirektør Anne Kari Kollstrøm:

«Generelt sett er det slik at når en søknad om visum vurderes er det en rekke forhold vi må se på. Et av dem er sannsynligheten for at søker vil reise hjem etter oppholdet. Et visum som gis av Norge gjelder også for hele Schengenområdet, og vi er derfor forpliktet til å føre en harmonisert praksis med de andre Schengenlandene.

I vurderingen av saken legger utenriksstasjonene også vekt på søkers behov for å komme til Norge, og forhold knyttet til den som søker. I dag er irakere den største gruppen av asylsøkere som kommer til Norge. På bakgrunn av dagens situasjon i Irak er visumpraksis for irakere derfor svært streng. Her er søknaden om visum er avslått ved utenriksstasjonen, saken er sendt til UDI for klagebehandling. Når klagen tas til behandling, vil UDI foreta en ny vurdering av saken.»