Nettmøte i morgen!

Mattilsynet, Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Sosial— og helsedirektoratet ber torsdag likevel publikum ta en rekke forholdsregler.

Rådene har til hensikt å hindre smitte til mennesker dersom det påvises eller mistenkes villfugl smittet med fugleinfluensavirus i Norge. Rådene er i overensstemmelse med råd som er gitt av tilsvarende myndigheter i EU-landene.

– Unngå berøring Ett av rådene er at folk ikke bør ta på fugler som er døde eller virker syke.

– Vask hendene godt om du er kommet i skade for å ta på døde eller syke fugler, oppfordrer tilsynene.

Folk som finner flere døde fugler innenfor et avgrenset område, bes melde fra til Mattilsynets distriktskontorer på 06040 så raskt som mulig

Barn oppfordres til å unngå kontakt med døde og syke fugler og fugleskitt.

Ved mating av villfugl bør man unngå direkte kontakt med fuglene. Etter håndtering av fuglebrett, frøautomater og lignende bør man vaske hendene godt.

– Vask hendene ofte, og etter all kontakt med fugl, oppfordrer Mattilsynet.

Trolig til Norge Etter spredning av fugleinfluensaviruset H5N1 til flere europeiske land de siste dagene, er sannsynligheten høy for at viruset også kommer til Norge.

Mattilsynet varsler at det vil gjøre det kjent hvis det oppdages fugleinfluensavirus H5N1 hos fugl i Norge. Mattilsynet vil også varsle om hvilke områder som i så fall er rammet.

Fugleinfluensa er en dyresykdom som svært sjelden smitter mennesker. Erfaringen fra Asia og Tyrkia er at smitte skjer ved nær kontakt med syke eller døde fugler. Det er bare personer som har tett kontakt med smittede fugler eller deres avføring og andre kroppsvæsker som er utsatt for smitte. Hos mennesker har sykdommen vært alvorlig. Det er ikke påvist sikker smitte mellom mennesker.

SCANPIX