I Hålogaland lagmannsrett fredag sto han fast på sin konklusjon fra tingretten om at Svanhild Jensen (24) ikke bør få beholde sine to døtre. — Jeg opplever ikke å ha fått ny informasjon som gjør at jeg må endre konklusjonen jeg ga i tingretten, sa Skjæveland. Skjæveland var også rettens sakkyndig da Nord-Troms tingrett i mars i år bekreftet fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse av barna.

Omsorgssvikt Konklusjonen den gang var at barna hadde vært utsatt for "flere elementer av omsorgssvikt". Han plasserte Svanhild Jensen i kategorien "lett psykisk utviklingshemmet", og slo fast at hun "vil ha store problemer med å yte god nok omsorg i framtida" På råd fra sin advokat, har Svanhild Jensen nektet å snakke med Skjæveland foran ankesaken. Hun har isteden stilt opp med to private sakkyndige som er kommet til motsatte konklusjoner. Psykolog Skjæveland har flere ganger underveis i sitt arbeid vært nødt til å endre oppfatninger. -Jeg var sikker på at jeg skulle reise til Kvænangen og finne at Trond Bruun Hanssens konklusjoner var feil. Isteden har jeg vært gjennom en prosess der jeg har skiftet mening flere ganger. Jeg var ikke sikker før jeg skrev konklusjonen, sa Skjæveland. Han sa videre at Svanhild Jensen har "betydelige problemer med formelle tankeoperasjoner". I en mer folkelig form betyr dette at hun er ute av stand til å se en sak fra flere sider.

IQ ikke avgjørende I mangel av mulighet til å gjennomføre en egen ny WAIS-test av Svanhild måtte Skjæveland støtte seg til den tidligere sakkyndige Trond Bruun-Hanssens vurderinger. Skjæveland mener at det ikke var noen forhold rundt testen som spilte negativt inn på resultatet. Svanhild har forklart at hun følte seg presset og hadde bihulebetennelse da hun gravid i 5. måned gjennomførte testen som gjorde henne landskjent med en IQ på 53. -IQ er i denne sammenhengen ikke relevant for omsorgsovertakelsen. Den er bare interessant for å forklare svikt i Svanhilds fungering. Det er direkte galt å si at Svanhild er fratatt sine barn på grunn av lav IQ. Det er også trist å se at hennes hjelpere, pressen og advokat ikke hjelper Svanhild til å forstå sine egne begrensninger, sa Skjæveland.

Mangel på konsekvens Under observasjoner av Svanhild i samspill med sine to barn merket han seg at hun kom med flere grensesettende utsagn overfor den eldste datteren. Men han så også at mor ikke gjennomførte noen konsekvens for sin "relativt grensesprengende" datter. Han mener også at Svanhild trekker seg unna med praktiske oppgaver når grensesettingen skal gjennomføres. - Hun har store problemer med å håndtere begge barna samtidig, sa Skjæveland i retten. Kjærester Et sentralt poeng i saken fra barnevernet og psykologenes side har vært Svanhild Jensens forhold til eldre menn med problemer. Barnefaren er 15 år eldre enn Svanhild og for et halvt år siden var hun samboende med en enkemann på 53 som har tre barn som er under hjelpetiltak fra barnevernet. - Hun ser ut til å være avhengig av å ha en kjæreste som har hjelpebehov som hun kan vokse på, sa Skjæveland i retten.