Åge Chr. Jacobsen forsvarer likevel «regjeringsprosjektet», og han begrunner det slik:

— I det store og hele har vi nok fått utrettet mer enn om vi hadde stått utenfor. Men SV er nødt til å slåss i hver eneste sak, og det er et lærestykke hver dag.

På en del felter er jeg utålmodig og venter større innsats. Når det gjelder situasjonen for de bostedsløse, så er den faktisk blitt verre under denne regjeringen. Kan det kanskje tenkes at det er finansministeren som ikke er villig til å bla opp nok penger? undres den frittalende SV-eren.

På plussiden noterer han den mer restriktive holdningen til privatskoler, økt satsing på kollektivtrafikk - «og det ser ut som om miljøet kan reddes», som han sier.

SVs nestleder Audun Lysbakken sier på sin side at det er langt igjen før han er fornøyd. Men det siste året har partiet fått gjennomslag i så pass mange saker at det er blitt ro i rekkene.

— Ikke minst det at Norge brøt med den internasjonale boikotten av den palestinske regjeringen var en stor oppmuntring for SV-folk. Dessuten har vi fått gjennomslag for gratis læremidler i den videregående skole, og den nye utlendingsloven er blitt endret i mer liberal retning, sier Lysbakken.

— Er alt fryd og gammen?

— Nei, det er problematisk for oss at det vil gå for lang tid før renseteknologien på Mongstad kommer på plass. Det er heller ikke lett å svelge at Norge sendte spesialstyrker til Afghanistan.

— Hvordan er SV blitt preget av å være regjeringsparti?

— Jeg håper jo at SV skal forandre seg minst mulig, for å bevare den radikale profilen. Hittil har vi også greid å vise at vi står for en radikal samfunnskritikk, sier Lysbakken.