• Kjemikalietankeren i drift i Hjeltefjorden styrker argumentene for at Fedje bør få tilbake oljeverndepotet, mener fedjeordfører Erling Walderhaug.

Walderhaug er los og var selv på sjøen i går. Slik været var i går var det neppe noen fare, mener han. Likevel bør det være noe å lære for besluttende myndigheter, sier Walderhaug.

— Etter min meining forteller dette at det er behov for et depot på Fedje. Det kunne skjedd i Fensfjorden, det kunne skjedd hvor som helst, og man må jo ha oljevern der hvor båtene går, sier han.

Oljeverndepotet på Fedje ble flyttet til Florø i februar i år. Byrådsleder Monica Meland, miljøvernorganisasjoner og enkeltpersoner har engasjert seg sterkt mot flyttingen og for at depotet skal flyttes tilbake til Fedje.

Terminalsjef Gunnar Gundersen ved Hydros terminal på Sture sa til Bergens Tidende at det er faglige grunner til at depotet bør ligge på Fedje.

Etter stortingsvalget i høst lovet stortingsrepresentant Olav Akselsen fra Arbeiderpartiet at Fedje-depotet skal gjenåpnes og at pengene skal bevilges når budsjettet for 2007 legges frem neste høst.

— Jeg er overbevist om at vi skal lykkes med å få flyttet depotet tilbake til Fedje, sa Akselsen til Bergens Tidende i slutten av oktober.