Hun peker på at studentene ofte følger trendene i arbeidsmarkedet. I tider med økende arbeidsledighet søker studentene seg til utdanninger som gir trygge yrker i offentlig sektor.

— Men det kan selvsagt være vanskelig for unge å se klare trender. Da velger de ut fra egne interesser og talenter. Og det er lurt, det er ingen gitt å vite hvordan arbeidsmarkedet er om fem år, sier hun.

— Selv om vi ser endringer i søkemønsteret, er det fremdeles høy søkning til yrkesutdanninger som for eksempel sykepleie og ingeniørfag, sier Støren.

Hun mener at oppstusset rundt enkeltutdanninger kan skygge for den generelle tendensen: De fleste velger utdanninger som samfunnet har behov for.

— Det er ikke en veldig stor andel av befolkningen som vil bli kunstnere eller journalister, sier Støren.