Det sier forskningssjef Petter Støa i SINTEF Energiforskning til Bergens Tidende.

I dag er leverandører som Fjordkraft, Sunnfjord Energi og Sognekraft totalt enerådende. De kan, uten at kundene kan gjøre noe, omtrent tenke på «et tall» og sette strømprisen til dette tallnivået.

— Målet må være å få til et strømmarked der kundene gis betydelig større mulighet til å få ned strømregningen sin. Det er mulig å få et system der husholdningene kan shoppe strøm til en fast pris og fast avtalt mengde. Ordningen må fungere slik at kundene, dersom de har brukt mindre strøm enn avtalt, kan selge overskuddskraften tilbake, sier Støa.

Retur av strøm

En slik returordning vil, ifølge Støa, stimulere husholdningene til strømsparing. Og i et tørrår, som vi har nå, vil en slik ordning også være god butikk for strømkundene dersom de klarer å spare. Da kan de selge tilbake strøm til høyere priser enn de har kjøpt strøm for.

Energiminister Einar Steensnæs fikk mandag folkets dom om norsk strømpolitikk de siste årene. Et lekmannspanel, sammen med 16 eksperter, har i åtte dager jobbet seg gjennom problemstillingene som gjelder strøm og oppvarming. Panelet delte ut strykkarakter til energipolitikken i dette landet.

— Mangelen på en norsk energipolitikk har sendt oss ut i dagens strømkrise. Myndighetene har hatt hovedfokus på olje og gass og ikke viet andre energibærere oppmerksomhet, skriver lekfolkspanelet i sluttdokumentet, som har fått den megetsigende tittelen «Varm politikk».

Ansvarliggjør Sp og Ap

For denne vinteren har folk ikke varmet seg, men sittet med kalde bein i sine boliger, og likevel blitt påført økonomiske problemer med strømregningen, fikk Steensnæs høre.

Formuleringen i sluttdokumentet fra lekfolkspanelet legger ikke særlig skjul på at forgjengerne i Energidepartementet, Olav Akselsen, Marit Arnstad og Jens Stoltenberg, må bære ansvaret for dagens strømkrise, og som kan føre til at Bergen får strømrasjonering på ettervinteren.

— Jeg er imponert over jobben dere har gjort, sa Steensnæs etter å ha mottatt slaktet av norsk strøm- og energipolitikk i Folkets Hus mandag.