• Jeg synes Anne-Grete Strøm-Erichsen burde være glad for at hennes parti ikke sitter i regjeringen, slik at vi får gjort noe for Bergen, sier kommunalminister Erna Solberg.

HANS K. MJELVA

Kommunalminister Erna Solberg reagerer sterkt på uttalelser Anne-Grete Strøm-Erichsen kom med i gårsdagens BT. Strøm-Erichsen stiller spørsmål ved om Solberg og Høyre drev taktisk spill når hun gikk inn for å endre kommunenes inntektssystem til fordel for Bergen, først etter at et Høyre-dominert byråd hadde tatt makten i byen.

— Strøm-Erichsen har et problem fordi hun måtte få et regjeringsskifte før vi fikk oppmerksomhet om Bergens problemer. Det var hennes viktigste sak, men når vi gjør noe med det Arbeiderpartiet ikke ville - de har gått imot denne reformen - blir dette et problem, sier Solberg.

Ting tar tid

Solberg avviser at taktisk spill ligger bak, når hun ikke la frem forslaget om nytt inntektssystem i fjor.

— En slik reform tar tid. Den skulle utredes og det skulle lages en ordning. Vi hadde håp om å klare det i fjor, men det klarte vi ikke fordi kommunene måtte få uttale seg. Hadde vi lagt den frem i fjor, hadde ikke det vært mulig, og da hadde ordningen trolig blitt dømt nord og ned av Stortinget, sier hun.

Solberg karakteriserer Strøm-Erichsens uttalelser som «smålig og usjenerøst», og mener hun i stedet burde være takknemlig.

— Så langt har Arbeiderpartiet vært imot reformen for selskapsskatt, og driver politikk i resten av landet på at jeg omfordeler penger til Bergen. Jeg synes Anne-Grete Strøm-Erichsen burde være glad for at hennes parti ikke sitter i regjeringen, slik at vi får gjort noe for Bergen, sier Solberg.

Antyder motarbeiding

I bybudsjettet, som ble lagt frem mandag, har byrådet regnet med 192 millioner ekstra neste år som følge av Solbergs reform. Fremskrittspartiet sikret flertall for reformen i Stortinget i vår, men den endelige utformingen skal vedtas i en egen sak i høst.

Byrådsleder Monica Mæland forventer ikke omkamp om inntektssystemet i Stortinget, men frykter at Bergen kan komme dårligere ut når detaljene omkring gjennomføringen skal bestemmes. Byrådet skal møte hordalandsbenken på Stortinget neste uke for å drøfte saken, slik de har gjort en rekke ganger de siste årene. Ifølge Mæland har Strøm-Erichsen tatt til orde for at de skal droppe denne saken, og heller snakke om Senter for populærmusikk.

— Når Anne-Grete Strøm-Erichsen trekker seg fra dette, er det selvsagt fordi partifeller på Stortinget er mot, sier hun.

— Mener du hun nå motarbeider endringen av inntektssystemet?

— Nei, jeg har ikke lyst til å trekke debatten ned på det nivået Strøm-Erichsen har gjort, med å mistenke andres motiver, sier Mæland.

MÅTTE VENTE: Erna Solberg (H) sier det ikke var mulig å endre inntektssystemet for kommunene før i vår, fordi saken først måtte på høring i alle landets kommuner. Endringen kan gi Bergen og det Høyre-dominerte byrådet over 200 millioner i økte inntekter. <br/> ARKIVFOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE