UiB-professor Trond Riise har ledet en forskergruppe ved Harvard School of Public Health som har forsket på sammenhengen mellom stress og multippel sklerose MS. Funnet ble nylig presentert i det prestisjefylte, medisinske tidsskriftet Neurology.

Motstrider tidligere funn

— Det er stas i seg selv å komme i Neurology. Ekstra stas er det at Neurology har skapt blest rundt studien. Internasjonale medier har allerede skrevet mye om funnet vårt, forteller professor Trond Riise ved samfunnsmedisinsk Institutt ved Universitetet i Bergen (UiB).

Man har lenge trodd at stress kan forverre MS, og studier har sett på muligheten for at MS også kan forårsake sykdommen. Metoden for å undersøke dette var å spørre MS-pasienter om de hadde opplevd en betydelig stressende opplevelse før sykdommen brøt ut. Samme spørsmål ble stilt til en kontrollgruppe.

— Denne metoden er svak siden den baserer seg på pasientenes hukommelse. Når en er syk og stilles slike spørsmål har man en tendens til å overrapportere, forklarer Riise.

Ingen sammenheng

Riise jobbet ett år ved Harvard hvor han fikk tilgang til et omfattende datamateriale. To grupper amerikanske kvinner fra Nurses Health Study ble studert. Den første gruppen ble fulgt fra 1976, den andre fra 1989, og deltakerne ble blant annet spurt om generelt stressnivå hjemme og på jobb. De ble også spurt om fysisk og seksuelt misbruk i barne— og ungdomstiden siden en antar at dette kan føre til vedvarende og permanent stress.

I den første gruppen utviklet 77 kvinner MS innen 2005. I den andre gruppen utviklet 292 personer MS innen 2004. Forskerne fant ingen sammenheng mellom alvorlig stress og MS. Det var heller ingen sammenheng mellom fysisk eller seksuelt misbruk og utvikling av sykdommen.

- Kan være en trøst

— Det er kanskje litt kjedelig at vi ikke fant noen sammenheng. Allikevel tror jeg at det vil være en trøst for flere pasienter å vite at sykdommen ikke er selvpåført, og det å kunne slippe den selvbebreidelsen, mener Riise.

Han vil likevel ikke kategorisk avvise stress som en årsak til MS.

— Det er svakheter ved datamaterialet, så man kan ikke si noe bastant. Jeg vil allikevel si med stor sikkerhet at vedvarende stress over tid ikke har noen betydelig effekt på MS, men det kan være en utløsende faktor der MS allerede er tilstede, sier han.

- Hvilken betydning har denne studien?

— For det første betyr den enkle måten å måle stress på som ble gjort i studien, at en bør utføre en ny studie der stress blir målt bedre og kanskje over lengre tid. For det andre, hvis vi antar at våre resultater er riktige, så kan vi konsentrere oss om andre årsaker til MS. Kyssesyke-viruset, mangel på vitamin D og røyking er de faktorene som vi nå fokuserer mest på, svarer professor Trond Riise.

Tredobling på Vestlandet

Det er spesielt mange MS-syke helt nord og helt sør på jorden. Riise mener at det kan ha en sammenheng med mangel på sollys og dermed lite opptak av Vitamin D.

— Før var det færre med MS på Vestlandet enn på Østlandet, men de siste 30 årene har det vært en tredobling på Vestlandet, og noe av grunnen kan være at vi spiser mindre fisk, forteller Riise.

Tross den vellykkede studien, tviler han på at den vil bli fulgt opp i Norge.

— Det er dyrt og tidkrevende å skulle undersøke en gruppe på kanskje 200,000 mennesker over 20 år. Vi vil heller bruke slike studier til å studere andre risikofaktorer, sier professor ved samfunnsmedisinsk Institutt, Trond Riise.

NY STUDIE: UiB professor Trond Riise tror at det kan være en trøst for MS- pasienter å vite at sykdommen ikke er selvpåført ved stress.
PRIVAT