Han bekrefter at Helsetilsynet overvåker streiken kontinuerlig og rapporterer daglig til departementet.

– Det er klart at denne streiken går ut over mange, også pasienter og pleietrengende. Men streik er et lovlig virkemiddel. Det er en akseptert del av arbeidslivets regler at tredjepart vil kunne rammes, men dersom vi mener at liv og helse er truet, vi vil si fra øyeblikkelig, sier Hanssen til NTB.

Lovforslag

Helsetilsynet anbefaler formelt sett ikke tvungen lønnsnemnd. Men et varsel fra tilsynet om at streiken utgjør en fare for liv og helse, vil i praksis føre

til at regjeringen griper inn i konflikten med slik lønnsnemnd.

Regjeringen må da gå lovveien, og legge fram et lovforslag om tvungen lønnsnemnd for Stortinget, som av praktiske grunner trenger minst tre døgn på å ferdigbehandle saken.

I teorien kan streiken fortsette disse tre døgnene, men vanlig praksis er at de streikende går tilbake til jobben når forsalget om lønnsnemnd er lagt fram av regjeringen.

– Tvungen lønnsnemnd er kun aktuelt nå det foreligger fare for liv og helse eller store samfunnsmessige skadevirkninger, sier arbeids— og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

Vil bli rammet

Et sentralt element når Helsetilsynet vurderer om det er fare for liv og helse, er om ambulanseflygingene kan foregå uhindret fra alle flyplasser i Norge.

– Og det kan de nå. Men i den grad det blir vanskelig å gjennomføre ambulanseflyginger, så vil det kunne gå ut over liv og helse, sier Hanssen.

Han understreker at en del pasienter og pleietrengende som har time for undersøkelse og trenger fly for å komme til sykehuset, vil bli rammet av streiken. De risikerer å få utsatt sin undersøkelse og operasjon.

– Dette behøver ikke nødvendigvis gå ut over liv og helse. Men om en pasient venter på et nytt hjerte, og det er kommet et nytt hjerte til Rikshospitalet, så vil vedkommende bli fløyet dit, sier Hanssen.

Mindre operasjoner derimot er det vanskelige å si noe generelt om. Det avgjørende spørsmålet da blir hvor mye det haster, poengterer han.

Partenes ansvar

Om streiken har potensial til å true liv og helse, kommer an på hvordan partene oppfører seg, ifølge Hanssen.

– Er det god kontakt mellom partene, og partene har gode ordninger når det gjelder dispensasjonssøknader og disse behandles fortløpende, vil man unngå fare for liv og helse. Det er partene som har det hele og fulle ansvar for at ikke liv og helse kommer i fare, sier direktør Lars E. Hanssen i Helsetilsynet.