I slutten av april var det 20 år siden Tsjernobyl-ulykken i Ukraina, som førte til at radioaktivitet ble spredd over et enormt område. Ulykken regnes som verdens verste atomulykke. Nedfallet rammet også Norge, og selv i dag må norske sauer som har vært på utmarksbeite, nedfores for å få radioaktiviteten i kjøttet ned under den tillatte grensen.

Behovet for kunnskap, både om konsekvensene av nedfall og mottiltak, gjorde at forskningsmiljøene engasjerte seg etter ulykken. Norge gjorde en meget god innsats de første fem til ti årene etter Tsjernobyl, men forskningsaktiviteten er nå atskillig mindre, skriver forskning.no.

Professor Brit Salbu ved Universitetet for miljø— og biovitenskap i Ås frykter at kompetansen forsvinner, og at Norge kan havne i samme situasjon som for 20 år siden.

— I 1986 var det få fagfolk med kompetanse på radioaktivt nedfall i Norge, og dette bør vi selvsagt lære av, sier hun, og peker på at det finnes en rekke potensielle forurensningskilder i Norges nærområder.