Grunnen til den noe underlige praksisen fra Nav er regelen om at man ikke har rett til dagpenger dersom en er student. Innvandrere som kommer til Norge og som følger myndighetenes oppfordring om å ta norskkurs for å lære seg språket, føler imidlertid at de blir straffet, skriver Aftenposten. Dersom de mister jobben samtidig med at de tar det lovpålagte kurset, mister de all rett til støtte.

– Jeg har gjentatte ganger fått brev og oppfordringer fra det offentlige om å lære meg norsk. Da er det vanskelig å svelge at jeg skulle bli straffet av Nav for å følge oppfordringen og ta norskundervisning ved å bli nektet dagpenger da jeg ble permittert av min arbeidsgiver, sier kokk Jordan Daniel groves fra New Zealand.

Som innvandrer plikter han til å akseptere statens tilbud om norskopplæring dersom han fortsatt vil bli boende i landet. Nav peker i sitt svar til hovedregelen om at ingen som er under utdanning, kan motta dagpenger.