— Det er klart dette er kontroversielt. Jeg forventer å høre en del misfornøyde røster når vi presenterer rapporten, sier Folkehelsas Kristian Tambs til Dagsavisen.

I undersøkelsen gikk nordtrønderne, alle over 20 år, først igjennom en ordinær hørselstest og ble deretter stilt 30 spørsmål om støykilder i hverdagen. Mens den foreløpige rapporten fra undersøkelsen viser at støy er overdrevet som årsak til hørselsskader, trekker den fram alder som en hovedårsak. Dermed «frikjennes» lommediskoer, rockekonserter og diskoteker i stor grad som kilder til hørselsplager.

Overingeniør Frode Vatne i Arbeidstilsynet er svært overrasket over undersøkelsen, som blant annet framhever at nordtrøndernes hørselsskader i liten grad har med arbeidsplassen å gjøre.

— Halvparten av alle innmeldte skader til oss er støyrelaterte. Det dreier seg om anslagsvis 2000 saker i året, sier Vatne, som mener støy er et betydelig problem.

Folkehelsas rapport støttes imidlertid av seksjonsoverlege Jarle Ausnes ved Ullevål sykehus, som i likhet med undersøkelsen framhever at alder er den virkelige hørselsvekkeren. At lommediskoen får oppreisning, synes han ikke er overraskende.

— Det stemmer godt med en undersøkelse fra Japan, som ble gjort på 1980-tallet. Selv de som brukte walkman 12 timer daglig, opplevde bare ubetydelige svekkelser i hørselen, sier Aursnes.

Folkehelsas ferdige rapport blir lagt fram i sin helhet i løpet av noen måneder.

NTB