OLAV GARVIK

Kommunal— og regionalministeren er fortsatt like urokkelig som i 1996, da hun innså at det ikke lenger er behov for fylkeskommunen - og heller ikke for noe nytt forvaltningsnivå mellom stat og kommune. I samtale med Bergens Tidende avfeier hun alle «nye» argumenter for å satse på regioner.

Solberg tar også sterkt avstand fra forslaget om å innføre direkte regionalskatt, slik fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) lanserte gjennom BT tirsdag. Det ville ubønnhørlig føre til total skatteøkning, mener statsråden.

Ødeleggende rivninger

Erna Solberg har lest gjennom den ferske innstillingen fra KS som ønsker seg syv til ni folkevalgte regioner som får overført en lang rekke nye oppgaver fra staten. Hun sier at hun slett ikke er imponert, for «det meste har jeg hørt før», og «dersom KS får viljen, vil det bare svekke kommunene.»

Solberg er overbevist om at det blir rivninger, motsetninger og indre maktkamp innenfor regionene som bare vil være til skade for innbyggerne.

— Denne reformen, som så mange ivrer for, har jo ingen legitimitet i befolkningen. Det er bare politikere, i særdeleshet fylkespolitikere, som er opptatt av den, knapt noen andre. Jeg skulle derfor ønske at også andre grupper, for eksempel miljøbevegelsen og ansatte i helsesektoren engasjerte seg, fortsetter Solberg.

Valgt fra Stavanger?

Sykehusreformen var ifølge statsråden den utløsende faktor som bekreftet at det ikke er oppgaver nok til å forsvare et tredje forvaltningsnivå. Hun holder fast på og forsvarer reformen som førte til at sykehusene ble et statlig ansvar, men sier videre at det ikke er så enkelt som mange tror bare å fjerne dagens fylkesgrenser. Høyrelederen har bl.a. stortingsvalgene i tanken.

— Skal vi gå over til regioner, må også stortingsvalgkretsene bli tilsvarende. Det blir uholdbart både administrativt og politisk å velge representantene fylkesvis som i dag. Selv har jeg sagt på møter sør for Boknafjorden at folket der kan bli nødt til å velge meg som stortingsrepresentant for Stavanger! Da blir det som regel stilt i salen.

- Uklar Stoltenberg

— Du er uansett i ferd med å tape denne kampen, for det er bare Frp som er enig med deg og Høyre?

— Jeg er ikke så sikker, for bare vent til den virkelige debatten kommer om hvilke oppgaver som eventuelt skal overføres. Det er ytterst uklart hva for eksempel Jens Stoltenberg mener. Jeg har problemer med å se substansen i Arbeiderpartiets holdning, bl.a. til styringen av høyskoler og universiteter.