• I mine snart ti år her på Stortinget tror jeg dette er det viktigste vedtaket vi har gjort. Det sa Gjermund Hagesæter tirsdag morgen da det ble bestemt å sette opp en minneplate i stortingsbygget over alle veteraner fra utenlandstjenesten.

Det var Hagesæter som tok initiativ til beslutningen. som nå er fattet, enstemmig.

Frp-representanten fra Hordaland er selv veteran fra FN-oppdrag i Libanon, og han har vært en aktiv talsmann for veteranenes sak. I mars sendte han brev til Stortingets presidentskap, der han foreslo en minneplate, på samme sted som Stortinget minnes ofrene fra første og annen verdenskrig.

Alle partiene støttet ideen, og i formiddag var vedtaket fattet. Det er sjelden raskt for Stortinget å være.

Ingen nevnt, ingen glemt

Det har vært en viss diskusjon om hvordan en slik minneplate skal utformes. For i motsetning til de to store krigene, avgrenset i tid, er det ikke lett å sette grenser for hvem som skal minnes og hvilke operasjoner som skal omfattes.

Derfor kommer minneplaten å få en svært generell form, der verken navn eller operasjoner nevnes. Det blir bare en takk til alle som ga sine liv, men også de som sliter med ulike skader i tiden etter sin innsats.

Hagesæter var også opptatt av denne gruppen av veteraner som hver dag preges av opplevelsene ute, ikke få tar sitt eget liv.

— Også for de som døde i sin kamp hjemme

— Platen må også minne oss om de som døde i sin kamp hjemme, lenge etter de kom hjem, som han sa.

Det er ventet at minneplaten vil bli avduket i forbindelse med Stortingets åpning i oktober, om alt går etter planen.