— Jeg stiller meg mange spørsmål etter å ha lest artiklene i Bergens Tidende om EUs satellittprogram Galileo. Jeg konstaterer for det første at dette har vært ukjent for meg, i hvert fall når det gjelder konsekvensene for vårt dagligliv. Når jeg så har snakket med andre, gjelder det samme for dem. Stortinget er ikke blitt informert om rekkevidden. Derfor er det viktig at vi snarest får all relevant informasjon på bordet, sier Ågot Valle som etter stortingsvalget er blitt medlem av utenrikskomiteen.

- Rettssikkerhet truet

— Ikke minst for oss i SV er det viktig å få oversikt over flest mulige sider ved Galileo-programmet. Vi bærer jo på en egen arv, så å si, når det gjelder å være offer for overvåking. Mange grove og ulovlige forhold ble heldigvis avdekket i Lund-kommisjonens innstilling. Sporene skremmer, sier Valle.

Hun mener det ikke er tvil om at både personvernet og rettssikkerheten er truet.

— Det oppløftende er at disse faresignalene har skapt stor debatt både i Sverige og Storbritannia. I tillegg er det tilsvarende frykt som gjør seg gjeldende når president Bush får motbør i Kongressen, sier Ågot Valle.

V-statsråder holdt igjen

Venstres leder, Lars Sponheim, understreker at han fra første stund har sett med kritisk blikk på EUs Galileo-prosjekt. Både han og Odd Einar Dørum så det som sin oppgave å holde igjen under Bondevik-regjeringen.

— Hvis vi ikke passer på, vil nye teknologiske muligheter bli farlig for personvernet. Fullt utbygget kan satellittprosjektet føre til at hvert eneste skritt vi tar blir overvåket. Det bærer selvsagt helt galt av sted, sier Sponheim til Bergens Tidende.

Ikke trygg på Storberget

Sponheim mener han ser tydelige tegn på at den rød-grønne regjeringen er villig til å flytte grenser når det gjelder personvernet. Han sikter til uttalelser fra både justisminister Knut Storberget og fra statsminister Jens Stoltenberg.

— Jeg er spesielt urolig etter det de har sagt når det gjelder å utvide DNA-registeret. I tillegg har vi fått en debatt om elektroniske fotlenker som gjør meg bekymret. Jeg føler meg alt annet enn trygg på Storberget i disse sakene. Når vi ser disse eksemplene i sammenheng med Galileo-prosjektet, er det ingen tvil om at vi går inn i en periode der det er viktigere enn noensinne å stå opp for personvernet.