Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) terget på seg studentene da han for et par måneder siden talte til et samlet universitets— og høyskolemiljø og sa «mange studenter kan bruke mer tid på studiene».

Nå vil ikke Djupedal si så mye mer enn at variasjonene er store og at han håper Kvalitetsreformen fører til flere studietimer.

— Hvor lang bør en arbeidsuke for norske studenter være?

— Det har jeg ingen formening om. Men studmag-undersøkelsen viser at vi har et uutnyttet potensial, sier Djupedal.