Det regjeringsoppnevnte utvalget la onsdag fram sin oppskrift på hvordan Norge kan klare så store kutt i utslippene. Rapporten inneholder 15 konkrete forslag, blant annet om utvikling av klimavennlig teknologi.

Utvalget tar for seg alle samfunnssektorer som i dag er med på å forurense natur gjennom store utslipp. For industrien og energiproduksjonen går utvalget inn for CO2-lagring og mener at gasskraftverk med rensing på Mongstad i Hordaland og Grenland i Telemark vil kunne rense utslipp fra eksisterende industri med tre millioner tonn årlig.

Innenfor transportsektoren foreslår utvalget satsing på biler med lave eller ingen utslipp, CO2-nøytralt drivstoff og nye typer skip med lave utslipp.

Utslippene fra oppvarming skal kuttes ved energieffektivisering og overgang fra fossil til fornybar energi.

Utvalget mener at mange forslag kan gjennomføres allerede i denne stortingsperioden.

SCANPIX