Det kan virke som en uendelighet, men for jordkloden som sådan er ikke tre millioner år særlig lenge.

– Resultatene fra prøvene slår bena under det som har vært gjengs oppfatning blant forskere før, nemlig at det har vært en relativt uendret lang kald periode, sier Lothar Viereck-Götte, professor ved universitetet i Jena i Tyskland. Han har analysert steinprøvene fra Antarktis, som er samlet inn av det såkalte Andrill-prosjektet, Antarctic Geological Drilling.

– De foreløpige analyseresultatene viser at klimavariasjoner er normalt, og ikke noe utenom det vanlige, sier han til nyhetsbyrået DPA.

Rossbarrieren

Steinprøvene er hentet fra havbunnen under Rossbarrieren, som er den største shelf-isen i Antarktis. Den dekker et område på størrelse med Frankrike, og ligger lengst sør i Rosshavet. Shelf-is er et tykt lag med is som strømmer fra land og strekker seg ut i sjøen over kontinentalsokkelen. Isen kan være opp imot 800 meter tykk og ha en rett vegg på opptil 50 meter mot sjøen.

Forskerne har også tatt prøver av den flere hundre meter tykke iskappen på Rossbarrieren, og analyser viser spor av at ismassene i tidligere tider både har utvidet seg og trukket seg sammen.

Forskerne har boret seg 1.284 meter ned i havbunnen, og stein— og isprøvene kan gi dem svar på hvordan klimaet på Sydpolen har vært de siste tolv millioner år.

Resultatene fra Andrill-prosjektet kan også hjelpe gjøre det lettere å anslå i hvor stor del av klimaendringene vi opplever i dag, som skyldes menneskeskapt forurensing.

Krympet og vokst

Professor Viereck-Götte sier at den eneste sammenhengende kalde perioden med en stabil stor iskappe var for mellom 800.000 og 400.000 år siden.

Dypere, eldre lag viser at det har vært en veksling mellom varme og kalde perioder, der isbreer både har krympet og vokst igjen.

– Iskappen er mye mer variert enn vi har trodd tidligere, forklarer professoren. Tidligere antok klimaforskere at da en varm periode på Jorden sluttet for om lag fire millioner år siden, ble iskappen formet og deretter ble den værende slik den var. For fem millioner år siden var isbreene på Antarktis stort sett smeltet bort.

– Den varme perioden varte i cirka en million år, sier Viereck-Götte.

Steinprøvene som Andrill-forskerne har hentet ut, er fortsatt på en forskningsstasjon i Antarktis. Men i løpet av de kommende månedene skal de fraktes til Florida, og deretter fordeles til laboratorier i USA, Tyskland, Italia og New Zealand, som er landene som står bak Andrill-prosjektet.