— Det blir en stor utfordring å kvalitetssikre den rettsmedisinske rapporten, sier Rygnestad til NTB.

— Oppdraget er utfordrende fordi det er en profilert sak. Rent faglig ligger dette godt innenfor det som er vårt oppdrag, legger han til.

Vurdere konklusjon

Kommisjonen fikk tirsdag rapporten der de rettsoppnevnte sakkyndige konkluderer med at Breivik er utilregnelig, og at han var psykotisk da han tok livet av 77 mennesker under terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli og fortsatt var psykotisk under de sakkyndiges observasjon av ham.

Den rettsmedisinske kommisjons oppgave er å vurdere om Breivik-rapporten faglig henger på greip.

— Vi skal sørge for en faglig kvalitetssikring av rapporten. Det innebærer å vurdere om den er utført på en måte som tilfredsstiller kravene i norsk rettspsykiatrisk tradisjon. Vi har kun rapporten til grunn for vårt arbeid, ikke det underliggende materiale. Vår jobb er å vurdere om premissene og konklusjonen er holdbare, sier Rygnestad til NTB.

Kan ta tid

Normalt bruker den rettsmedisinske kommisjon en måned på å vurdere en rettspsykiatrisk rapport. Professor Rygnestad åpner for at kommisjonen vil trenge noe lengre tid på Breivik-rapporten.

— En rapport skal alltid vurderes av minst to, helst tre, og ved behov flere i vår psykiatriske gruppe. Det er for tidlig å si hvor mange som skal gå gjennom denne rapporten. Vi vil behandle den så raskt som mulig for ikke å forsinke prosessen, men vi må bruke den tiden vi trenger. Rapporten er omfattende, og det kan bety at det går noe lenger enn en måned, sier Rygnestad til NTB.