— Jeg er sikker på at det ikke er det Jens har ment, insisterer Hågensen i baksetet på bilen til LO-sekretær Vigdis Ravnøy.

Umulig kontroll

Etter roseaksjon, frokost med Bergen Brannkorps forening, gjenstår bedriftsbesøk hos Rolls-Royce på Hordvikneset.

— Men Stoltenberg har vitterlig sagt til BT at det må slås hardt ned på ethvert misbruk av velferds- og trygdeordninger, og han har uttalt dette i sammenheng med korttidsfraværet.

— Jens har ment misbruk av arbeidsledighetstrygd. Der har vi etablert ordninger for kontroll. Det er ikke mulig å forme et system som på tilsvarende måte kan dokumentere juks med fravær en eller to dager.

Det butter imot for Arbeiderpartiet. Den avgåtte LO-lederen har vondt for å tro at debatten om hva Arbeiderpartiet egentlig mener om sykelønnsordningen er forklaringen på det. Ansvarlighet selger ikke

— Vi har mange oppgaver som ikke er løst, og vi har en stor oljeformue vi ikke kan bruke. Arbeiderpartiet får skylden for dette. Vi går ut i valgkampen med en ansvarlig politikk, mens andre vil bruke mye mer av oljepengene. Vårt budskap er det sjeldent politiske partier får oppslutning om.

— Men det må ha kommet veldig ubeleilig å få avslørt at regjeringen var innstilt på kutt i sykelønnsordningen i vinter?

— Jeg var med på møtene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Jeg opplevde ikke et eneste selvstendig initiativ fra regjeringen som innebar kutt i ordningen. De noterte og oppsummerte de synspunktene som kom frem i de notatene som ble utarbeidet. Men slik det er blitt fremstilt skjønner jeg jo at det har rammet oss.

Rister på hodet

— Kan Arbeiderpartiet beholde regjeringsmakten dersom partiet sammen med SV og Senterpartiet ikke har flertall på Stortinget?

— Jeg uttalte meg om dette for fire år siden, og det falt ikke så heldig ut. Derfor skal jeg ikke si et ord om dette nå. Før valget er det bare Jens selv som uttaler seg om dette.

— Åtte stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet har gått ut i valgkampens sluttfase og sagt at Thorbjørn Jagland må gå som partileder etter valget.

— Er dette det eneste bidraget de kan komme med, skulle de heller ha holdt kjeft. Flere av disse er inne i sin siste periode. De burde ikke bruke sine siste dager til å gjøre det vanskelig for Arbeiderpartiet. Dette er hjelpeløst. Jeg må bare riste på hodet av det, sier Yngve Hågensen.

ROSER OG SMIL: Yngve Hågensen delte ut roser i regnværet og forsøkte å kapre stemmer i Bergen. Ikke alle lot seg overbevise. FOTO: RUNE NIELSEN