I desember er det ventet at Stortinget vedtar å bruke 16,8 milliarder kroner til kjøp av 16 nye helikoptre i tidsrommet fra 2016 til 2020. Det nye er at de skal utstyres for å bistå politiet i langt større grad enn dagens regler åpner for.

VG skriver at det langt på vei er bestemt at de 16 nye redningshelikoptrene skal kunne gjøres skuddsikre for raskt å kunne transportere væpnet politi inn i en skarp situasjon hvor som helst i Norge. Helikoptrene skal fortsatt eies av Justisdepartementet, men opereres av personell fra Luftforsvaret.

Sentrale kilder sier også at det er aktuelt å gjenopprette en antiterrorstyrke i Heimevernet etter mønster fra HV016, som ble nedlagt i fjor. På interne møter skal statsministeren ha gitt beskjed om at Forsvaret må ta et langt større ansvar for samfunnssikkerhet enn det de har i dag, og at utrykningstidene må kuttes kraftig ned.

Anonyme kilder sier videre til VG at Stoltenberg ønsker å viske ut det skarpe skillet mellom forsvar og politi på flere områder når regjeringen legger fram langtidsplanen for Forsvaret i mars 2012.