Avisen henviser til med henvisning til kilder i regjeringspartiene, som også avslører at fornyings— og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) og kulturminister Trond Giske (Ap) deler oppfatning med Stoltenberg.

De tre vil trolig ikke gå ut offentlig med sine standpunkter, men heller la diskusjonen om store regioner dø ut seg selv. De kan forsvare dette med at det er stor lokal motstand mot å oppløse fylkeskommunen, skriver avisen.

Fredag neste uke skal stortingsmeldingen om regionenes oppgaver legges fram. Store motsetninger internt i regjeringen har imidlertid ført til at innholdet i meldingen ennå ikke er helt på plass.

For Senterpartiet er det viktig at mellomleddet i forvaltningen blir sterkere og at flere oppgaver legges dit. Mange på grasrota i partiet motstandere av å oppløse fylkeskommunen. En mellomløsning med å gi dagens organisasjon flere og større oppgaver vil derfor kunne tilfredsstille mange.