Det er Jens Stoltenbergs uttalelser til Bergens Tidende om regjeringens næringspolitikk generelt og skipsfartspolitikk spesielt som har provosert Gabrielsen.

— Jens Stoltenberg løper land og strand rundt og sprer feilinformasjon på en uredelig måte om regjeringens politikk. Han påstår i Bergens Tidende at det er regjeringen som forfekter næringsnøytralitet, sier Gabrielsen.

Angrepet på regjeringen

Jens Stoltenberg hevdet i Bergens Tidende før pinse at den maritime næringen må få andre rammebetingelser enn øvrige næringer. Det betyr lavere skatter og mer subsidier. Ap går inn for å bruke nær 200 millioner kroner mer på å subsidiere skipsfarten enn regjeringen. I den forbindelse sa Stoltenberg:

— Våre forslag betyr at vi angriper regjeringens prinsipielle standpunkt om næringsnøytralitet. Det er et oppgjør med en holdning som karakteriseres av konservativ, liberalistisk blindhet, sa han.

På denne måten argumenterte Ap-lederen for å gi rederinæringen en støtte alle andre næringer kan se bort fra, og det betyr altså at skatteordningene ikke er næringsnøytrale.

Mot bedre vitende

Dette får nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen til å tenne på alle plugger, og han har hentet frem et stortingsdokument fra Stoltenbergs tid som statsminister for å underbygge sitt utfall:

— Jeg synes Stoltenberg bør holde seg for god til å - mot bedre vitende - å beskylde regjeringen for å etablere et prinsipp om næringsnøytralitet. Stoltenberg er uredelig. Sannheten er at regjeringen Stoltenberg, i en stortingsmelding om SND, slo fast næringsnøytralitet som rettesnor i politikken, sier Gabrielsen.

I Stortingsmeldingen skrev regjeringen Stoltenberg at «det lenge har vært et grunnleggende prinsipp i næringspolitikk at ulike næringer skal konkurrere innenfor de samme rammebetingelser og om de samme virkemidlene. Regjeringen ønsker at dette hovedprinsipp om næringsnøytralitet fortsatt skal legges til grunn for virkemidlene sett under ett på nasjonalt nivå.»

— Stoltenberg må ganske enkelt slutte å fremstille det som om regjeringen går inn for noe annet enn vi gjør. Næringsnøytralitet gjelder ikke for skipsfarten, men hvis han nå tar avstand fra det hans egen regjering gikk inn for, ja, så kan han innrømme det, sier Ansgar Gabrielsen.

Gabrielsen har ikke overdreven tro på et bredt forlik om skipsfartspolitikken, men han har tro på at regjeringen får gjennomslag for de sentrale punktene i meldingen gjennom behandlingen i Stortinget.