— Mange barn er veldig innstilt på at de må få lange straffer. De vil oppleve dommen som rettferdig, sier Eieland Mjølund til NTB.

Elevene var gått hjem Skoledagen var allerede avsluttet og alle elevene hadde gått hjem da dommen i Baneheia-saken falt fredag. Eieland Mjølund forteller at dagen har forløpt normalt for elevene. Hun tror imidlertid det kan dukke opp reaksjoner når barna er tilbake på skolen etter pinsehelgen. Da vil lærerne ta seg tid til å snakke med barna. Selv om saken antakelig blir anket, tror Mjølund at barna opplever at saken på sett og viss er ferdig.

— Tidsperspektivet gir avstand, sier hun.

Men hun tror på langt nær at de er ferdig med saken for godt.

— Dette er bare ett skritt på veien. Vi kan ikke legge det bak oss. NTB

Rektor Inger Berit Eieland Mjølund ved Fagerholt skole mener de strenge straffene støtter barns rettsoppfatning. Arkivfoto: Scanpix