• Steng Sellafield-anlegget. Det er vårt krav til den britiske regjeringen, fastslår miljøvernminister Siri Bjerke.

ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no OsloBergens Tidende skrev i går at den radioaktive forurensningen langs norskekysten er blitt seksdoblet siden 1996. Årsaken er utslipp av det radioaktive stoffet technetium fra det britiske atomgjenvinningsanlegget Sellafield.Miljøvernminister Siri Bjerke varsler overfor BT at regjeringen kommer til å kjempe videre mot det kontroversielle anlegget ved Irskesjøen: Langtidsvirkningene — Det er stor usikkerhet om langtidsvirkningene av den radioaktive forurensningen. Jeg kan forsikre om at vi skal fortelle britiske myndigheter om den store bekymringen i Norge rundt utslippene fra Sellafield, sier Bjerke.Hun levner ingen tvil om hva som er regjeringens standpunkt til atomgjenvinningsanlegget. - Sellafield-anlegget bør nedlegges. Atomgjenvinning er en dårlig måte å behandle radioaktivt avfall på. Slikt materiale bør heller oppbevares i varige, trygge lagringsanlegg, sier miljøvernministeren. Optimist - Britene har så langt trosset alle internasjonale protester mot utslippene fra Sellafield. Mener du det er mulig å nå frem med kravet om stengning av anlegget?- Jeg tror vi vil oppnå resultater ved å legge internasjonalt press på den britiske regjeringen. Så langt har vi brukt møtene i Oslo-Paris-konvensjonen om beskyttelse av havmiljøet (OSPAR) som arena for å fremme våre standpunkter. På møtet i juni i fjor var det stort flertall for å be Storbritannia og Frankrike om å stenge sine gjenvinningsanlegg, sier Bjerke. Klare meldinger Men det hjalp lite. Den britiske regjeringen reagerte umiddelbart med å fastslå at landet ikke er juridisk forpliktet til å følge opp flertallsvedtaket fra OSPAR-møtet.- Din partikollega og forgjenger Thorbjørn Berntsen ble i sin tid berømt for å ha kalt daværende miljøvernminister John Gummer for "en drittsekk" i krangelen om sur nedbør. Har du videreført denne åpenheten i forhold til Sellafield-problemet?- Jeg har bevisst valgt ikke å bruke en slik form, smiler Bjerke. "Uakseptabelt" - Men jeg mener likevel vi har vært tydelig nok når det gjelder å uttrykke den norske bekymring over de radioaktive utslippene. Miljøverndepartementet bruker ord som "uakseptabelt" og "irrasjonelt" om forslaget som går ut på å forlenge Sellafield-anleggets utslippstillatelse på dagens nivå frem til 2006.Som BT skrev i går, er regjeringen redd for at det kan skade norsk fiskerinæring hvis den radioaktive forurensningen fortsetter å øke. Man frykter at bildet av norske sjømatprodukter høstet fra et rent hav kan slå sprekker.Skuffet over LabourNorge mener Storbritannia bør pålegge selskapet BNFL, som eier Sellafield, om å kutte utslippene av technetium fra Sellafield med 80 prosent innen dette året. Dette som en minimumsløsning inntil anlegget blir stengt for godt. - Statsminister Tony Blair oppfattes som en varm tilhenger av fortsatt drift ved atomgjenvinningsanlegget i Sellafield. Er du som Ap-statsråd skuffet over Labour-regjeringens holdning?- Ja, jeg er skuffet, men håper fortsatt at våre argumenter vinner frem til slutt. Les også: - Sønnen min fikk blodkreft

BTs avsløringer: Seksdoblet radioaktivitet langs norskekysten Dette er SellafieldJuks, fortielser og skandalerFrykter for fiskerinæringen

KREVER STENGING: Miljøvernminister Siri Bjerke varsler at regjeringen kommer til å kjempe videre mot det kontroversielle anlegget ved Irskesjøen.Arkivfoto: Scanpix.