— Jeg nøler ikke med å stemple den type utspill som Øystein Djupedal har kommet med som mildest talt underlig. Det er først og fremst saken om bordbønnen jeg har i tankene, sier Skjælaaen i en kommentar til BT.

— Rent psykologisk kan jeg i og for seg forstå at flere av de nye ønsker å markere seg. Og for et parti som alltid har vært i opposisjon, og dermed aldri har vært vant til å ta ansvar, må det vel ta litt tid før man venner seg til å ta andre hensyn. Denne type utspill fra den ene og den andre statsråden viser bare at de tre samarbeidspartiene representerer nokså ulike kulturer, sier han.

Skjælaaen understreker samtidig at det er regjeringens flertall - Arbeiderpartiet og SV - som ivrer for å lovfeste kjønnsnøytralt ekteskap. Senterpartiet er helt imot, og har reservert seg retten for statsråder og stortingsrepresentanter til å stemme imot når den tid eventuelt kommer.

Sp-politikeren erklærer seg helt enig med biskop Ole D. Hagesæter, som er avvisende til å rokke ved helligdagssystemet.

— Nettopp i vår tid har vi behov for å dvele litt lenger ved de kirkelige høytider. Så oppjaget som samfunnet er blitt er det også av familiære grunner behov for å bevare helligdagene som de er. Statsråd Trond Giske bør derfor tenke seg om før han går videre med denne saken, lyder oppfordringen fra Rune J. Skjælaaen.