Dette er to av ankepunktene Ranveig Frøiland legger vekt på når hun skal forklare det elendige valgresultatet for Arbeiderpartiet.

Som leder for partiorganisasjonen i Hordaland hadde Frøiland en vond og vanskelig dag i går. Mye av tiden gikk til telefonsamtaler med partislitere som trengte trøst etter tidenes blåmandag.

— Vi sto ikke til troende

— Det var mye som gikk galt i valgkampen, og som avdekker store svakheter i måten partiet opptrer på. Organisasjonen fungerte kort og godt dårlig, sier hun til Bergens Tidende.

— Vi sto ikke til troende når vi sa at vi er på de svakes side. Heller ikke i helsepolitikken har vi tillit nok. Det er en av grunnene til at folk gikk til SV. Dette er ytterst alvorlig, for vi skal være garantisten for de fattige og svake i samfunnet.

For byråkratiske

— Er det en venstredreining som må til?

— Nei, løsningen er ikke at vi går til venstre, men at vi slutter å være så byråkratiske i tankegangen. Ordførere fra alle kanter klager over at de ikke blir hørt, og vanlige folk føler at de ikke når frem med viktige klagemål. Derfor er vi nødt til å gå i oss selv. Vi må trekke ordførerne mye mer med i det politiske arbeidet, for det er de som kjenner hvor skoen trykker i lokalsamfunnet.

— Er regjeringen god nok?

— Jeg tror vi må innse at det er for mange av statsrådene som er for like, og som er rekruttert fra de sentrale strøk av landet. Men statsministeren gjorde i hvert fall en kjempejobb i valgkampen. Det spørs likevel om vi utnyttet regjeringssituasjonen godt nok.

Bydd KrF opp til dans

— Hvem er syndebukken fremfor noen i denne fadesen?

— Jeg kommer overhodet ikke til å delta i noen jakt på syndebukker.

— Er det betimelig at regjeringen nå går av?

— Nei, jeg er enig med Jens i at den bør fortsette inntil videre. Nå må de andre vise hva de vil. Vi har også for lengst invitert KrF til regjeringssamarbeid, men vi har dessverre ikke fått noen respons når vi har bydd KrF'erne opp til dans. Kjell Magne Bondevik er jo bare opptatt av seg selv og sin egen rolle, sier Ranveig Frøiland.

DEPPER: Rita Tveiten med samboer Odd Klementsen, Ranveig Frøiland,Grete Knudsen og Pål Berrefjord depper etter valget.
FOTO: JAN M. LILLEBØ