— Jeg konstaterer at de var tidlig ute med å kalle dette en liten lekkasje. Dette er helt klart en hendelse med stort ulykkespotensial, sier pressetalskvinne Inger Anda i Petroleumstilsynet til TV 2.

Ulykken hun viser til er gasslekkasjen på Oseberg C-plattformen for halvannen uke siden. StatoilHydro hevdet situasjonen var udramatisk mens den egentlig viste seg å være en av de største gasslekkasjene på norsk sokkel noensinne.

— Dette var en svært stor gasslekkasje. Det er en hendelse som vi ser veldig alvorlig på. Den kan vise seg å komme inn helt i toppen av de gasslekkasjene vi har hatt på norsk sokkel, sier Anda.