TRINE EILERTSENtrine.eilertsen@bergens-tidende.no

Det er ikke nok penger til alle selskapene som vil ha, og de store investorene prioriterer Statoil i år, ifølge Egil Herman Sjursen i Vesta, som la frem sine vurderinger på et møte i Bergen Næringsråd i går.

Hvis de mindre børsnoterte selskapene hadde et tungt år i 2000, kan de regne med at 2001 blir minst like tungt. I hvert fall hvis vi skal tro finansdirektør Egil Herman Sjursen i Vesta.

– Vi ønsker å begrense pengeplasseringene våre i Norge. Da sier det seg selv at andre børsnoterte selskaper vil merke at store emisjoner som Statoil og Telenor trekker til seg kapitalen, sier Sjursen. Vesta er blant de store, institusjonelle investorene på Oslo Børs, og har liten tro på Norge som marked i året som kommer.

Lille Norge Kapitalmarkedet i Norge er ikke spesielt stort. For tiden verdsettes selskapene på Oslo Børs til knappe 600 milliarder kroner. Norsk Hydro utgjør alene 100 av disse milliardene. Telenor hentet inn knappe 15 milliarder i sin emisjon før jul. Statoil satser på å få inn mellom 30 og 40 milliarder kroner til sommeren.

Da har investorene to muligheter: Enten flytter de pengene sine fra selskaper de allerede har investert i, eller de investerer friske penger i selskapene. For større investorer betyr det siste alternativet at de øker sine totale investeringer i Norge. Men det er de lite interessert i, mener Vesta-direktøren.

– Vi har liten tro på utviklingen i norsk økonomi, og vil plassere mer i utlandet, sa Sjursen til Bergen Næringsråd. Han mener at skatter og avgifter i Norge utvikler seg helt på tvers av trenden i resten av Europa. I tillegg skal investorene være misfornøyde med at flere strukturelle utfordringer i økonomien vår ikke diskuteres.

– Fremfor å diskutere om vi skal bruke av oljefondet, burde vi diskutere hvordan vi best kan få noe ut av det, mener Sjursen.

De små får svi Resultatet av skepsisen mot norsk økonomi kan altså bli at pengene i større grad flyter over i giganter som Statoil, og forsvinner fra de mindre selskapene. Dermed kan mange av de hardt prøvede selskapene fra fjoråret få problemer med å hente inn ny kapital i år. Det bidrar også til at tiltroen til det kommende norske børsåret ikke er spesielt stor.