• Det er ikke påvist skader på livet i havet av vår olje- og gassvirksomhet, sier konsernsjef i Statoil, Olav Fjell.
  • Ingen har ennå klart å påvise skader på miljøet eller fiskebestander som følge av den norske oljevirksomheten.

i da

  • Det blir knalltøft å innfri kravet om nullutslipp av olje i produsert vann innen 2005.
  • Det må snarest gis klarsignal til norsk olje— og gassvirksomhet i Barentshavet.

Statoils konsernsjef, Olav Fjell, argumenterer sterkt for at petroleumsvirksomhet og miljøhensyn ikke er noen selvmotsigelse, men faktisk lar seg forene.

I dag foreleste Fjell på den årvisse Lehmkuhl-forelesningen på Norges Handelshøyskole.

Den mektige sjefen for det norske petroleumslokomotivet tar kraftig til motmæle mot dem som hevder Statoil og oljeindustrien ikke er sitt miljøansvar bevisst.

— Statoil har et svært godt miljørulleblad. Det er ikke påvist skader på livet i havet av vår olje- og gassvirksomhet, slår han ubeskjedent fast.

Femi-torsken

— Havforskere mener de stadig økende utslippene av såkalte alkylfenoler i produsert vann er en tikkende miljøbombe?

— Det er ikke påvist skader på fisken på grunn av disse utslippene. Hittil er det bare gjort laboratorieforsøk. Konklusjonen derfra er at man ikke kan utelukke slike effekter på lang sikt. Nettopp derfor jobber vi beinhardt for å utvikle bedre teknologi for å pumpe vannet tilbake til reservoarene, sier Fjell.

De såkalte alkylfenolene har i vitenskapelige forsøk vist seg å påføre torsken hormonelle forstyrrelser. Hanntorsken blir mer «feminin» noe som kan få dramatiske effekter på bestandens forplantningsevne.

Miljøvernminister Børge Brende står beinhardt på kravet om nullutslipp av mulige miljøskadelige utslipp til havet innen 2005. Samtidig truer SFT oljeselskapene med pålegg om tiltak hvis det ikke blir satt fortgang i arbeidet med å oppfylle målet.

Mangler løsninger

— Klarer Statoil å stanse disse utslippene?

— 2005 er et tøft krav som vi selvfølgelig tar alvorlig. Men per i dag sitter vi ikke på løsningene som gjør at vi kan stanse disse utslippene, sier Fjell.

Han viser til at to prosent av det oljeholdige vannet nå blir reinjisert, og at målet er femten prosent om få år.

— I tillegg jakter vi på nye rensemetoder som kan løse problemet, sier han.

Fjell mener Statoil kan være stolt av innsatsen for å redusere utslippene av kjemikalier:

— Siden 1997 har vi redusert de årlige utslippene av potensielt skadelige kjemikalier med 80 prosent. Målet er null utslipp innen utgangen av 2005.

Russerne kommer

Regjeringen vurderer nå å åpne Barentshavet for et storstilt olje- og gasseventyr. Statoil-sjefen er utålmodig, og frykter at prosessen vil trekke i langdrag. Forskere og miljøvernere har på sin side advart mot en konsekvensutredning i ekspressfart på oljeindustriens premisser.

— Utredningsprogrammet må bli ferdig så snart som mulig. Russerne driver på med planlegging upåvirket av det vi holder på med. Hvis vi skal tenke miljø, kan vi ikke se på norsk virksomhet isolert. Vi må få en samtidig utbygging på begge sider av delelinjen i Barentshavet, mener Fjell.

Stolt av Snøhvit

Til kritikere som hevder at man i dag ikke vet nok om de mulige effektene på havmiljø og fiskerier i nord, sier Statoil-sjefen:

— Vi har brukt mer enn en halv milliard kroner på å studere effektene av petroleumsvirksomhet i nordområdene. Det har bidratt til at Snøhvit er blitt et miljøprosjekt vi kan være stolte av. Det eksisterer allerede mye kunnskap om miljøpåvirkningen, mener Fjell, som dermed slår tilbake mot Norsk Polarinstitutt som hevder at den nåværende kunnskapen på langt nær er tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag.

Det er duket for hard strid når regjeringen legger frem forslag til petroleumsfrie soner i området mellom Lofoten og Barentshavet.

— Statoil har ingen forhåndsdefinerte områder som vi vil avstå fra å operere i. Vi lar være å bygge ut dersom våre egne konsekvensutredninger tilsier at det er uforsvarlig. En forutsetning for enhver aktivitet utenfor den norske kysten har alltid vært at virksomheten ikke må være til skade for livet i havet, sier Fjell.

Sitter i ryggmargen

— Fra miljøbevegelsen hevdes det ofte at oljeselskapene har forkjørsrett og slipper billig unna miljøkrav på grunn av petroleumsvirksomhetens nasjonaløkonomiske betydning?

— Den påstanden er jeg totalt uenig i. Vi slipper slett ikke billigere unna. Vår innsats på miljøsiden avtvinger respekt. Miljøbevisstheten har sittet i ryggmargen på alle involverte helt siden Statoil ble etablert, sier Fjell.

Han mener oljeindustrien i Norge har operert under verdens strengeste miljøregime.

— Jeg er ikke i tvil om at myndighetenes krav til høy miljøstandard har bidratt til at norsk kontinentalsokkel nå har lavere utslipp enn andre olje- og gassproduserende nasjoner på de aller fleste områder, sier Fjell.

I RYGGRADEN: Statoil-sjef Olav Fjell mener miljøbevisstheten sitter i ryggraden hos alle involverte i selskapet.
Foto: Anniken Mjaaland