— Istedenfor å pushe tvilsomme kvoter på noen land som er lettlurte nok til å kjøpe dem, bør Statkraft kaste disse ut av markedet.

Det sier leder i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

BT har denne uken skrevet om norske, statseide selskap sine kjøp av «råtne» klimakvoter. Statkraft har satset 177 millioner kroner på klimakvoter fra kjølegassfabrikker. Disse blir fra 2013 svartelistet av EU, og ventes derfor å stupe i pris.

Statkraft har forpliktet seg til å kjøpe slike kvoter også etter EU-forbudet, som gjelder for alle selskaper. Svartelistingen gjør at Statkraft ikke selv kan bruke dem. Men de har tenkt å lete etter andre kjøpere.

— Vi går ut fra at det finnes kjøpere der ute, sa daglig leder Anne Bolle i Statkraft Carbon Invest til BT i går.

Stater omfattes ikke av EU-forbudet.

En rekke viktige EU-land har lovet å ikke bruke slike utslippskreditter, men det kan likevel tenkes at enkelte stater kan være interessert i å kjøpe kjølegasskvotene til dumpingpriser.

Samfunnsansvar

Haltbrekken mener Statkraft heller bør kaste kvotene de sitter på. Det vil føre til at utslippsrettene som papirene gir, ikke vil bli benyttet. Samtidig vil det bety at Statkraft ikke får en rød øre for kvotene som de har betalt mange millioner kroner for.

— Selskapet har et klart samfunnsansvar i denne saken. Det har dessuten vært kjent i mange år at denne typen kvoter er omstridte.

Haltbrekken peker på at BKK har trukket seg helt ut fra kjøp av denne typen kvoter.

— Statoil, derimot, har forsvart kvotekjøp. Noe annet er ikke å forvente, med den dårlige miljømoralen det selskapet har. Vi har ingen forventninger til Statoil, men Statkraft tror jeg tar ansvar.

Bellona-leder Frederic Hauge mener Statkraft bør anse disse pengene som tapt. Han mener saken illustrerer problemene med den internasjonale kvotehandelen.

— Det som er sikkert er at det systemet ikke fungerer slik det var ment. Dette forklarer hvorfor vi mener at minst 50 prosent av klimakuttene skal tas i de rike landene frem til 2020.

Vil ikke kommentere

Utenriksminister Jonas Gahr Støre var i går på rundtur i Bergen. BT traff ham etter et besøk hos skoleelevene på Bergen Katedralskole. Han ville ikke kommentere de siste dagenes artikler i BT.

— Generelt sett er CDM-kvoter en ny ordning og et nytt instrument i internasjonalt samarbeid. Vi må trekke lærdom av det vi har sett til nå.

Han mener det er for tidlig å konkludere om samfunnet skal gå bort fra dette systemet. Alle spørsmål om Statkraft henviste han til nærings- og handelsminister Trond Giske.

Giske ville ikke svare på BTs spørsmål, og henviste til Statkraft.

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft sier de ser på klimakvoter som et viktig virkemiddel for å få ned karbonutslippene. Han vil ikke kommentere hva de skal gjøre med sine kjølegasskvoter.

— Vi kan ikke kommentere våre forretningsplaner.

Stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap) var med Støre til Bergen. Hun mener regjeringen ikke kan diktere hva Statkraft skal gjøre.

— Men det er forventninger til statlig eide selskaper om at de tar et samfunnsansvar.

Dersom statlige selskap bryter med eiernes forventninger, mener hun politikerne bør diskutere hva de skal gjøre med det.

— Vi mangler ikke virkemidler for å gripe inn og rydde opp.