Han representerer Arbeids— og inkluderingsdepartementet i erstatningssaken pionerdykkerne har anlagt mot.

Bakgrunnen for at staten avviser ansvar, er blant annet at den ikke var arbeidsgiver for dykkerne.

— Men staten lagde reglene og skulle se etter at de ble holdt?

— At staten er lovgiver, er ikke nok til å ta ansvar for det som skjedde i de enkelte selskapene. Det ligger hos arbeidsgiverne. Dessuten er de statlige påleggene minimumskrav, sier Saue.

Det er satt av fire uker til pionerdykkersaken i Oslo tingrett.