• Kristin Kirkemo Haukeland spurte om jeg visste om noen som kunne ta livet av tre personer, sa Odd Helge Hoel i Eidsivating lagmannsrett torsdag.

Vitnet var mye sammen med Kristin Kirkemo Haukeland rundt juletider 1998, og han mente at Kristin også spurte om han selv kunne drepe tre personer.

Under et opphold i Trondheim skal de to ha ruset seg sammenhengende i flere dager da hun kom med disse spørsmålene. Hoel tok ikke spørsmålene på alvor, men mente Kristin Kirkemo Haukeland hadde spurt både han og Armand Vestad om de "på papiret" kunne gifte seg med henne.

Da skulle de få sin del av en leilighet som hun selv var forespeilt. Vitnet mente Armand Vestad, som har vitnet tidligere, fikk de samme spørsmålene fra Kirkemo Haukeland.

Hoel hadde også truffet Kirkemo Haukeland i Oslo utpå vinteren 1999. Da skal hun ha sagt at hun skulle opp til Per og Veronica Orderud for å snakke om "de greiene der". Det oppfattet vitnet som drapene.

Han måtte imidlertid innrømme at han i sine politiforklaringer kan ha bygget på mye av det han hadde lest i avisene. I det første avhøret sommeren 1999 var han ruspåvirket.

I et nytt avhør i november samme år, to dager etter at Kristin Kirkemo var løslatt fra varetekt, ba Odd Helge Hoel om å avgi en ny forklaring. Der modererte han sine uttalelser om Kristin betydelig. Blant annet presiserte han at Kristin aldri hadde sagt at hun selv skulle være med på drapene. Hun hadde heller ikke sagt noe om "familie og arv" som motiv for drapene, slik han fortalte første gang.

I retten torsdag ga han imidlertid klart uttrykk for at han ikke hadde hatt kontakt med Kristin Kirkemo Haukeland etter at hun slapp ut fra varetekt i november 1999.

Det var for øvrig Hoel som skaffet Kirkemo Haukeland ammunisjonen da hun var i Molde og kjøpte to pistoler. (NTB)

SPURTE: Kristin Kirkemo Haukland spurte ifølge vitnet om han visste om noen som kunne ta livet av tre personer.
Foto: Scanpix