Som leder av Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité reagerte Valle kraftig da hun i torsdagens Bergens Tidende leste landbruksministerens versjon av boplikt-saken fra Lillesand som skapte slik røre i det politiske miljø på forsommeren.

— Han «glemmer» helt at komitéen kom med hard kritikk mot hans opptreden, ikke minst når det gjelder opplysningsplikten til Stortinget. Derfor irriterer det meg at han overfor Bergens Tidende fremstiller dette som en ikke-sak, sier Ågot Valle.

Kameraderi?

Hun nevner dessuten at ingen i kontrollkomiteen, eller i Stortinget for øvrig, påsto noe om kameraderi i Lillesand-saken.

— Derimot hadde vi mistanke om at ikke alt var som det skulle, og det er noe helt annet. Opplysninger fra en statsråd til Stortinget skal alltid være korrekte. Vi kan også i ettertid slå fast at statsråd Sponheim ikke ga en dekkende fremstilling i det første brevet som han sendte til komitéen. I det brevet unnlot han å opplyse at statsråden hadde hatt med saken å gjøre. Det var selvsagt alvorlig.

Likhet for loven

I tillegg stilte vi oss spørsmålet om departementets avgjørelse i bopliktsstriden ville få følger. Vi var enig i at det heretter vil bli vanskelig for Lillesand kommune å praktisere likhet for loven. Derfor var det så avgjort ikke noen «ikke-sak».

— Sponheim er også forundret over at du ikke tok ordet i den avsluttende stortingsdebatten om saken?

— Det har ikke annen forklaring enn at vi den dagen hadde flere større saker til behandling som jeg måtte engasjere meg i. Vi er to fra SV i kontrollkomiteen, og det falt naturlig at min partifelle Siri Hall Arnøy deltok i debatten om Lillesand-saken. Verre er det ikke, sier Ågot Valle.

SINT: Ågot Valle (SV).
ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN