• Svein Ludvigsen burde bytte departement med Lars Spon-heim, foreslår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Som en av landets fremste eksperter i forvaltningsrett mener Bernt at det både juridisk og administrativt blir ytterst problematisk om Svein Ludvigsen blir sittende som fiskeriminister.

— Det vil bli vanskelig for hele virksomheten i departementet når statsråden ikke skal ha be-fatning med viktige arbeidsområder, sier han. Professoren un-derstreker at det selvsagt går an å finne praktiske ordninger slik at Ludvigsen kan bli sittende. Det er juridisk sett heller ikke noe i veien for det. Men en ordning med settestatsråd er i lengden lite gunstig:

— Den trauste saksbehandlingen kan selvsagt gå sin gang. Men i sentrale og viktige saker som bl.a. går på forholdet til ulike fiskeriorganisasjoner er det ugunstig å gripe til en settestatsråd. Da blir det byråkratiet som i realiteten avgjør, for vi kan ikke vente at en settestatsråd har anledning til å gå grundig nok inn i sakene.

— Hvilket råd vil du gi statsministeren?

— Som regjeringssjef bør han gi Svein Ludvigsen et annet departement. Det er slektsbåndene som er problemet, ikke tilknytningen til fiskerinæringen som sådan. Han burde bytte departement med Lars Sponheim, sier Jan Fridthjof Bernt. Senterpartiets Johan J. Jakobsen sier at det er ytterst sjelden at rikspolitikere - som statsråder og stortingsrepresentanter - kommer i konflikt med habilitetsreglene. Men som samferdselsminister i regjeringen Willoch (1983-86) måtte han likevel fratre i en vegtvist fra Namsos som ble anket inn for Kongen i statsråd.

Som en av grunneierne i saken var han selvsagt inhabil, og daværende kirke- og undervis-ningsminister Kjell Magne Bondevik ble settestatsråd. Som grunneier fikk ikke Jakobsen medhold av kollega Bondevik.